رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی

فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی همزمان با ثبات شرایط دمایی در کشور فعال شدند. هیچ کمبودی به لحاظ تأمین سوخت جایگزین و بنزین در سیستان و بلوچستان وجود ندارد. قطع شدن گاز جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی باعث افزایش مصرف بنزین شد.

فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی همزمان با ثبات شرایط دمایی در کشور فعال شدند.

هیچ کمبودی به لحاظ تأمین سوخت جایگزین و بنزین در سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

قطع شدن گاز جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی باعث افزایش مصرف بنزین شد.