رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد

عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر کرده است.

عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد

خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر کرده است.