رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت زرد وزیر ارتباطات به دلیل عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات بود!

کارت زرد وزیر ارتباطات به دلیل عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات بود!

کارت زرد وزیر ارتباطات به دلیل عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات بود!