رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه

اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه معاون حقوقی وزارت علوم در نامه ای از روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها خواست لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.

اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه

معاون حقوقی وزارت علوم در نامه ای از روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها خواست لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.