رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واژگون شدن کشتی تانزانیایی در بندر پارس/ خدمه سالمند

واژگون شدن کشتی تانزانیایی در بندر پارس/ خدمه سالمند رئیس مدیریت بحران منطقه ویژه پارس: صبح امروز کشتی آنیل متعلق به کشور تانزانیا در اسکله شماره ۹ بندر خدماتی پارس دچار حادثه شد. این کشتی در حین بارگیری ۹۱ کانتینر ۲۷ تنی به دلیل چیدمان غلط کانتینرها واژگون شد. تمامی خدمه این کشتی در سلامت […]

واژگون شدن کشتی تانزانیایی در بندر پارس/ خدمه سالمند

رئیس مدیریت بحران منطقه ویژه پارس:
صبح امروز کشتی آنیل متعلق به کشور تانزانیا در اسکله شماره ۹ بندر خدماتی پارس دچار حادثه شد.

این کشتی در حین بارگیری ۹۱ کانتینر ۲۷ تنی به دلیل چیدمان غلط کانتینرها واژگون شد.

تمامی خدمه این کشتی در سلامت کامل هستند.