رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: احتمالا ماه فوریه به ایران خواهم رفت

گروسی: احتمالا ماه فوریه به ایران خواهم رفت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: توافق هسته‌ای با ایران “به پوسته‌ای خالی” تبدیل شده است. احتمالا در ماه فوریه برای مسائل مختلف به تهران بروم تا گفت‌وگوهای سیاسی مورد نیاز را انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم در این‌باره به پیشرفت برسیم.

گروسی: احتمالا ماه فوریه به ایران خواهم رفت

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

توافق هسته‌ای با ایران “به پوسته‌ای خالی” تبدیل شده است.

احتمالا در ماه فوریه برای مسائل مختلف به تهران بروم تا گفت‌وگوهای سیاسی مورد نیاز را انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم در این‌باره به پیشرفت برسیم.


جدیدترین خبرها