رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید ضرغامی بر وجود دو تاج سلطنتی در گنجینه بانک مرکزی

تایید ضرغامی بر وجود دو تاج سلطنتی در گنجینه بانک مرکزی وزیر میراث فرهنگی، پس از حاشیه‌هایی که درباره گنجینه جواهرات بانک مرکزی پیش آمد، از این گنجینه بازدید کرد و وجود دو تاج سلطنتی را در این مجموعه تایید کرد.

تایید ضرغامی بر وجود دو تاج سلطنتی در گنجینه بانک مرکزی

وزیر میراث فرهنگی، پس از حاشیه‌هایی که درباره گنجینه جواهرات بانک مرکزی پیش آمد، از این گنجینه بازدید کرد و وجود دو تاج سلطنتی را در این مجموعه تایید کرد.