رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت سوریه مسئول حمله شیمیایی به شهر دوما در سال ۲۰۱۸

سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی، دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی به شهر دوما در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد /الجزیره

سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی، دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی به شهر دوما در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد /الجزیره


جدیدترین خبرها