رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیکزاد: حادثه سفارت آذربایجان امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست

نیکزاد: حادثه سفارت آذربایجان امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست نائب رئیس مجلس در گفت‌وگو با دبیر اول سفارت آذربایجان در ایران: حادثه امروز به هیچ وجه امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست و بر اثر خصومت شخصی فرد مهاجم رخ داده است. مهاجم برای پیگیری وضعیت همسرش به طور مداوم به سفارت رفت ‌و آمد داشته […]

نیکزاد: حادثه سفارت آذربایجان امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست

نائب رئیس مجلس در گفت‌وگو با دبیر اول سفارت آذربایجان در ایران:
حادثه امروز به هیچ وجه امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست و بر اثر خصومت شخصی فرد مهاجم رخ داده است.

مهاجم برای پیگیری وضعیت همسرش به طور مداوم به سفارت رفت ‌و آمد داشته است.

این مسأله را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و مهاجم محاکمه و مجازات خواهد شد.