رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را ۶ ماه دیگر تمدید کرد

اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را ۶ ماه دیگر تمدید کرد شورای اروپا: اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا که بخش‌های مشخصی از اقتصاد روسیه از جمله تجارت، تامین مالی، فناوری و کالاهایی با کاربرد دوگانه را هدف قرار می‌دهد تا روز ۳۱ ماه جولای تمدید خواهد شد.

اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را ۶ ماه دیگر تمدید کرد

شورای اروپا:
اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا که بخش‌های مشخصی از اقتصاد روسیه از جمله تجارت، تامین مالی، فناوری و کالاهایی با کاربرد دوگانه را هدف قرار می‌دهد تا روز ۳۱ ماه جولای تمدید خواهد شد.