رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرگزاری دولت: با کنسرت زانکو این گزاره که مردم به اندازه‌ای عزادار هستند که استقبال نمی کنند باطل شد

خبرگزاری دولت: با کنسرت زانکو این گزاره که مردم به اندازه‌ای عزادار هستند که استقبال نمی کنند باطل شد/ مردم، تشنه کنسرت و شادی هستند/ هیچ تهدید واقعی علیه خوانندگان وجود ندارد زانکو حسابی گل کرد؛ آهنگ چشمات رنگیه را در ٢ نوبت اجرا کرد که با استقبال بسیارخوب مخاطبان مواجه شد ایرنا نوشت: ۶ […]

خبرگزاری دولت: با کنسرت زانکو این گزاره که مردم به اندازه‌ای عزادار هستند که استقبال نمی کنند باطل شد/ مردم، تشنه کنسرت و شادی هستند/ هیچ تهدید واقعی علیه خوانندگان وجود ندارد

زانکو حسابی گل کرد؛ آهنگ چشمات رنگیه را در ٢ نوبت اجرا کرد که با استقبال بسیارخوب مخاطبان مواجه شد

ایرنا نوشت: ۶ ماه نبود کنسرت، شرایطی را فراهم آورد تا بسیاری از کسانی که حتی نام زانکو را هم نشنیده بودند، فقط برای تماشای کنسرت، پنجشنبه به سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی بروند. این جمعیت، ۲ سانس را در شرایطی پر کردند که به‌ندرت، صندلی خالی در ردیف‌های انتهایی سالن یافت می‌شد.

آن جریانی که آماده بودند تا پنجشنبه شب، از صندلی‌های خالی تصویربرداری کرده و این‌گونه القا کنند که مردم از این کنسرت استقبال نکردند شاهد این بودند که بلیت‌های ۱۷۰ تا ۴۹۵ هزار تومانی را تهیه کردند و آن بار ترافیکی سخت را در شب پنجشنبه اتوبان‌های منتهی به نمایشگاه بین‌المللی رقم زدند تا به تماشای کنسرت بنشینند.


جدیدترین خبرها