رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ تالاب بین‌المللی گنبدکاووس به طور کامل خشک شد

۲ تالاب بین‌المللی گنبدکاووس به طور کامل خشک شد رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس: ۲ تالاب بین‌المللی آجی‌گل و آلاگل به سبب کم بارشی سال آبی قبل و جدید و تخصیص نیافتن حقآبه آنها از محل رودخانه اترک و سد شیرین دره به طور کامل خشک شد. درحال حاضر فقط تالاب بین المللی آلماگل […]

۲ تالاب بین‌المللی گنبدکاووس به طور کامل خشک شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس:

۲ تالاب بین‌المللی آجی‌گل و آلاگل به سبب کم بارشی سال آبی قبل و جدید و تخصیص نیافتن حقآبه آنها از محل رودخانه اترک و سد شیرین دره به طور کامل خشک شد.

درحال حاضر فقط تالاب بین المللی آلماگل این شهرستان مقداری آب دارد که آن هم درصورت تداوم کم بارشی و تخصیص نیافتن حق آبه در روزهای آینده خشک خواهد شد.


جدیدترین خبرها