رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: حداقل افزایش حقوق سربازان در بودجه سال آتی ۲۰ درصد است

نماینده مجلس: حداقل افزایش حقوق سربازان در بودجه سال آتی ۲۰ درصد است رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سربازان توجه ویژه‌ای شده و بنا بر این است که حقوق سربازان حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

نماینده مجلس: حداقل افزایش حقوق سربازان در بودجه سال آتی ۲۰ درصد است

رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سربازان توجه ویژه‌ای شده و بنا بر این است که حقوق سربازان حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.


جدیدترین خبرها