رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استخدام ۲۵ هزار پزشک تا چند روز آینده

استخدام ۲۵ هزار پزشک تا چند روز آینده رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت: در چند روز آینده حدود ۲۵هزار پزشک و ۴هزار بهورز استخدام خواهند شد.

استخدام ۲۵ هزار پزشک تا چند روز آینده

رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

در چند روز آینده حدود ۲۵هزار پزشک و ۴هزار بهورز استخدام خواهند شد.


جدیدترین خبرها