رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرآبادی: مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قم مشکوک است

امیرآبادی: مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قم مشکوک است نماینده قم در مجلس: مسمومیت دانش‌آموزان قم مشکوک است و همه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و بهداشت و درمان، پیگیر هستند که مبدا این مساله را پیدا کنند. وزیر آموزش و پرورش گفت که موضوع درباره استنشاق گاز آمونیاک و دیگری می‌گوید استنشاق دی‌اکسیدکربن از سیستم‌های گرمایشی مدارس […]

امیرآبادی: مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قم مشکوک است

نماینده قم در مجلس:
مسمومیت دانش‌آموزان قم مشکوک است و همه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و بهداشت و درمان، پیگیر هستند که مبدا این مساله را پیدا کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت که موضوع درباره استنشاق گاز آمونیاک و دیگری می‌گوید استنشاق دی‌اکسیدکربن از سیستم‌های گرمایشی مدارس است اما هنوز علت قطعی را نگفتند.

دیروز برای هفتمین بار دانش‌آموزان در قم مسموم شدند.