رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخفیف مالیاتی حقوق والدین برای تولد فرزند سوم

تخفیف مالیاتی حقوق والدین برای تولد فرزند سوم سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ : براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و در راستای تحقق ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن اعلام معافیت مذکور به ازای فرزند سوم […]

تخفیف مالیاتی حقوق والدین برای تولد فرزند سوم

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ :
براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و در راستای تحقق ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن اعلام معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده،به ازای هر فرزند ۱۵ درصد افزایش می یابد.


جدیدترین خبرها