رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کربی: برجام در دستور کار نیست

کربی: برجام در دستور کار نیست یکی از مقامات ارشد کاخ سفید با تکرار ادعای کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین، وقفه در روند احیای توافق هسته‌ای را با این ادعا مرتبط دانست.

کربی: برجام در دستور کار نیست

یکی از مقامات ارشد کاخ سفید با تکرار ادعای کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین، وقفه در روند احیای توافق هسته‌ای را با این ادعا مرتبط دانست.