رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیریت بازار سیب زمینی به بخش خصوصی سپرده شد

مدیریت بازار سیب زمینی به بخش خصوصی سپرده شد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: براساس برنامه‌ریزی‌ها، از این پس تمام آنچه را که به بازار سیب زمینی مربوط است، بخش خصوصی مدیریت خواهد کرد.

مدیریت بازار سیب زمینی به بخش خصوصی سپرده شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

براساس برنامه‌ریزی‌ها، از این پس تمام آنچه را که به بازار سیب زمینی مربوط است، بخش خصوصی مدیریت خواهد کرد.