رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عفت مرعشی: در جمهوری اسلامی، نقش همسران شخصیت‌ها دیده نمی‌شود

عفت مرعشی، همسر آیت‌الله هاشی رفسنجانی: در جمهوری اسلامی، نقش همسران شخصیت‌ها دیده نمی‌شود عفت مرعشی در روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه در جمهوری اسلامی، نقش همسران شخصیت‌ها دیده نمی‌شود و جالب اینکه همیشه هزاران تعریف و تمجید از آیت‌الله مطهری می‌شد، بدون اینکه یک کلمه از تمام مشکلاتی که این خانم فرهیخته تحمل و فرزندان […]

عفت مرعشی، همسر آیت‌الله هاشی رفسنجانی: در جمهوری اسلامی، نقش همسران شخصیت‌ها دیده نمی‌شود

عفت مرعشی در روزنامه اعتماد نوشت:
متاسفانه در جمهوری اسلامی، نقش همسران شخصیت‌ها دیده نمی‌شود و جالب اینکه همیشه هزاران تعریف و تمجید از آیت‌الله مطهری می‌شد، بدون اینکه یک کلمه از تمام مشکلاتی که این خانم فرهیخته تحمل و فرزندان و خانواده را اداره می‌کرد و مواظب رشد همه‌جانبه فرزندان بود، گفته شود.

اکنون با این فضای جامعه و جدایی بخشی مهمی از نسل جوان از انقلاب، بیشتر از گذشته جای شهید مطهری و فکر و سخنان او خالی است که با منطق و عقل به اسلام نگاه می‌کرد و به سعه صدر و آزادی بیان معتقد بود که همه گروه‌ها بتوانند، حرف خود را بزنند و با گفت‌وگو در جامعه فعالیت کنند.

اگر انقلاب می‌خواهد بماند، باید به اهداف تفکر و برنامه رهبران خود وفادار باشد. باید قدر فرصت باقیمانده را دانست و انقلاب را به اهداف خود برگرداند، مسیری که مردم می‌خواستند و از آن آزادی و تامین دین و دنیای آنان انتظار می‌رفت./ اعتماد