رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران

اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران سخنگوی وزارت امور خارجه: دو دیپلمات آلمانی بعنوان عنصر نامطلوب در پی اقدامات مداخله جویانه و غیرمسئولانه دولت آلمان در امور داخلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اخراج شدند. جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده خواهی ها، مقتدرانه عمل خواهد کرد. اولویت جمهوری اسلامی ایران همواره حفظ تعامل در […]

اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه: دو دیپلمات آلمانی بعنوان عنصر نامطلوب در پی اقدامات مداخله جویانه و غیرمسئولانه دولت آلمان در امور داخلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اخراج شدند.

جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده خواهی ها، مقتدرانه عمل خواهد کرد.

اولویت جمهوری اسلامی ایران همواره حفظ تعامل در فضای احترام است، اما چنانچه برخی طرف ها بخواهند موازین اصولی و حاکمیت ملی کشورمان را نادیده بگیرند، تعریف گزینه های جایگزین اجتناب ناپذیر است.


جدیدترین خبرها