رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی در دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

رئیسی در دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: رفت و آمد مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورمان حکایت از اراده قوی ایران برای همکاری سازنده با آژانس دارد انتظار داریم فعالیت‌های آژانس تحت‌الشعاع اهداف خاص قدرت‌های سیاسی قرار نگیرد آژانس براساس رفتار حرفه‌ای و رعایت بی طرفی واقعیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بیان […]

رئیسی در دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

رفت و آمد مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورمان حکایت از اراده قوی ایران برای همکاری سازنده با آژانس دارد

انتظار داریم فعالیت‌های آژانس تحت‌الشعاع اهداف خاص قدرت‌های سیاسی قرار نگیرد

آژانس براساس رفتار حرفه‌ای و رعایت بی طرفی واقعیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بیان کند

رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی در تهران ابراز امیدواری کرد که آژانس براساس رفتار حرفه‌ای و منصفانه و رعایت اصل بی طرفی نسبت به بیان واقعیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و شفاف‌سازی پایبندی کشورمان به قوانین اقدام نماید.