رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شنا با بالاتنه برهنه برای زنان در استخرهای عمومی برلین مجاز شد

شنا با بالاتنه برهنه برای زنان در استخرهای عمومی برلین مجاز شد براساس تصمیم شهرداری برلین، زنان در این شهر می‌توانند با بالاتنه برهنه در استخرهای عمومی شنا کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که زنی به دلیل بیرون رانده شدن از استخر به دلیل آفتاب گرفتن با بالاتنه برهنه، پیگیری قانونی انجام […]

شنا با بالاتنه برهنه برای زنان در استخرهای عمومی برلین مجاز شد

براساس تصمیم شهرداری برلین، زنان در این شهر می‌توانند با بالاتنه برهنه در استخرهای عمومی شنا کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که زنی به دلیل بیرون رانده شدن از استخر به دلیل آفتاب گرفتن با بالاتنه برهنه، پیگیری قانونی انجام داد /DW