رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان بی‌نتیجه نشست دستمزد شورای عالی کار

پایان بی‌نتیجه نشست دستمزد شورای عالی کار با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند. وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد […]

پایان بی‌نتیجه نشست دستمزد شورای عالی کار

با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند.

وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده در خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد که نشست امشب بدون نتیجه پایان یابد.

نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۲ جمعه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.