رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیفرخواست صادق زیباکلام و آذر منصوری صادر شد

کیفرخواست صادق زیباکلام و آذر منصوری صادر شد دادستان تهران: در خصوص توییت‌های زیباکلام و منصوری درباره بدحال شدن دختران دبیرستانی که توسط این دادستانی اعلام جرم شده بود، نامبردگان به دادسرا احضار شدند. ضمن انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین، پرونده‌ها با صدور قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

کیفرخواست صادق زیباکلام و آذر منصوری صادر شد

دادستان تهران:
در خصوص توییت‌های زیباکلام و منصوری درباره بدحال شدن دختران دبیرستانی که توسط این دادستانی اعلام جرم شده بود، نامبردگان به دادسرا احضار شدند.

ضمن انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین، پرونده‌ها با صدور قرار جلب به دادرسی صادر شده است.