رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دارایی عربستان: سرمایه گذاری در ایران با سرعت بالا انجام خواهد شد

وزیر دارایی عربستان: سرمایه گذاری در ایران با سرعت بالا انجام خواهد شد محمد الجدعان: سرمایه گذاری عربستان در ایران بعد از توافق اخیر با سرعت گسترده انجام خواهد شد. فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد شده است و تا زمانی که به بندهای توافق احترام گذاشته شود، هیچ مانعی در این […]

وزیر دارایی عربستان: سرمایه گذاری در ایران با سرعت بالا انجام خواهد شد

محمد الجدعان:
سرمایه گذاری عربستان در ایران بعد از توافق اخیر با سرعت گسترده انجام خواهد شد.

فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد شده است و تا زمانی که به بندهای توافق احترام گذاشته شود، هیچ مانعی در این خصوص وجود نخواهد داشت.