رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راستینه: طرحی درباره عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد

راستینه: طرحی درباره عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد سخنگوی کمیسیون فرهنگی: طرحی مربوط به عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد. در راستای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی روز گذشته گزارشی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه کرد. […]

راستینه: طرحی درباره عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی: طرحی مربوط به عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد.

در راستای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی روز گذشته گزارشی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه کرد.

اگر دولت و قوه قضاییه احساس کنند که برای اثربخش‌تر شدن قانون نیاز به ارائه لایحه ای است، مجلس آمادگی رسیدگی سریع به آن را دارد در غیر این صورت طرح جامع کمیسیون فرهنگی می تواند برای اثربخش تر کردن قانون موثر باشد البته اولویت با ارائه لایحه از طرف دولت یا قوه قضاییه است./ ایسنا