رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: آماده‌ایم بستر بازگشت سرمایه‌گذاران و محصلان خارج از کشور را فراهم کنیم

رئیسی: آماده‌ایم بستر بازگشت سرمایه‌گذاران و محصلان خارج از کشور را فراهم کنیم رئیس جمهوری: دولت آمادگی دارد بسترهای لازم را برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور و بازگشت تحصیل‌کنندگان ایرانی فراهم کند. نباید به بهانه شغل یا تحصیل رابطه ایرانیان خارج از کشور با وطن‌شان قطع شود. وزارت امور خارجه کارگروهی ویژه برای […]

رئیسی: آماده‌ایم بستر بازگشت سرمایه‌گذاران و محصلان خارج از کشور را فراهم کنیم

رئیس جمهوری:

دولت آمادگی دارد بسترهای لازم را برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور و بازگشت تحصیل‌کنندگان ایرانی فراهم کند.

نباید به بهانه شغل یا تحصیل رابطه ایرانیان خارج از کشور با وطن‌شان قطع شود.

وزارت امور خارجه کارگروهی ویژه برای رسیدگی به مسائل حقوقی و کنسولی ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند.