رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه ابلاغ شد

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه ابلاغ شد رئیس جمهوری «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه ابلاغ شد

رئیس جمهوری «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.