رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان تجلیل از نوروز در افغانستان را «رسماً» ممنوع کرد

طالبان تجلیل از نوروز در افغانستان را «رسماً» ممنوع کرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نوروز را «جشن غیراسلامی» خواند و اعلام کرد که هیچ کسی در افغانستان نباید از نوروز تجلیل کند محمد یحیی عارف، از مقام‌های این وزارتخانه در یک پیام ویدیویی که از سوی این وزارت منتشر […]

طالبان تجلیل از نوروز در افغانستان را «رسماً» ممنوع کرد

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نوروز را «جشن غیراسلامی» خواند و اعلام کرد که هیچ کسی در افغانستان نباید از نوروز تجلیل کند

محمد یحیی عارف، از مقام‌های این وزارتخانه در یک پیام ویدیویی که از سوی این وزارت منتشر شده تاکید کرد که نوروز عید مسلمانان نیست و گفت: «کسانی‌که از نوروز تجلیل می‌کنند و به آن احترام می‌گذارند، از دایره اسلام خارج می‌شوند». او با خواندن آیات و احادیثی و ارائه تفسیر از آن تاکید می‌کند که نوروز «عید مجوسیان است و عید غیرمسلمانان است و عید مشرکین است» و می‌گوید مسلمانان باید از تجلیل آن اجتناب کنند

این در حالی است که بسیاری این رویکرد طالبان را نگاه و تفسیری بنیادگرایانه به نوروز می‌دانند و حتی برخی از پژوهشگران دینی افغانستان از جمله محمد محق با چنین تفسیری از آموزه‌های اسلامی درباره نوروز موافق نیستند و بر این باورند که این جشن متعلق به یک قوم و یک منطقه نیست و یکی از دستاوردهای تمدنی جامعه انسانی است