رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان در ماه‌های ابتدایی سال جاری

احتمال تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان در ماه‌های ابتدایی سال جاری وعده‌های مختلفی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان طی سال‌های گذشته و از سوی دولت‌های قبل داده شده که در نهایت هیچکدام از وعده‌ها تا کنون تحقق نیافته است؛ بر این اساس آخرین وعده از سوی رئیس سازمان بورس بوده و زمان تحقق آن […]

احتمال تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان در ماه‌های ابتدایی سال جاری

وعده‌های مختلفی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان طی سال‌های گذشته و از سوی دولت‌های قبل داده شده که در نهایت هیچکدام از وعده‌ها تا کنون تحقق نیافته است؛ بر این اساس آخرین وعده از سوی رئیس سازمان بورس بوده و زمان تحقق آن ماه‌های ابتدایی سال جاری اعلام شده است.