رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن عملیات پاسخ به حملات نیروهای تحت حمایت ایران را لغو کرد!

بایدن عملیات پاسخ به حملات نیروهای تحت حمایت ایران را لغو کرد! نیویورک تایمز: پس از آنکه نیروهای تحت حمایت ایران حملات شدیدی را علیه پایگاه های آمریکا در سوریه انجام دادند، سنت‌کام قصد داشت که پاسخ بدهد اما بدستور بایدن این پاسخ انجام نشد.

بایدن عملیات پاسخ به حملات نیروهای تحت حمایت ایران را لغو کرد!

نیویورک تایمز: پس از آنکه نیروهای تحت حمایت ایران حملات شدیدی را علیه پایگاه های آمریکا در سوریه انجام دادند، سنت‌کام قصد داشت که پاسخ بدهد اما بدستور بایدن این پاسخ انجام نشد.


جدیدترین خبرها