رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت بیش از ۲۹۰ میلیون تردد در کشور

ثبت بیش از ۲۹۰ میلیون تردد در کشور فرمانده انتظامی کشور: حجم تردد بین استانی و شهرستانی از ابتدای طرح نوروزی تاکنون از ٢٩٠ میلیون فراتر رفته و نسبت به سال گذشته با حجم تردد بیشتری مواجه هستیم.

ثبت بیش از ۲۹۰ میلیون تردد در کشور

فرمانده انتظامی کشور:

حجم تردد بین استانی و شهرستانی از ابتدای طرح نوروزی تاکنون از ٢٩٠ میلیون فراتر رفته و نسبت به سال گذشته با حجم تردد بیشتری مواجه هستیم.


جدیدترین خبرها