رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاكس نيوز: توافق چين با ايران، هند، عربستان و روسيه ضربه مهلک به دلار است

فاكس نيوز: توافق چين با ايران، هند، عربستان و روسيه ضربه مهلک به دلار است شبكه خبرى فاكس نيوز گزارش داد چين توانست در توافق بازرگانى با ايران، هند، عربستان و روسيه ضربه‌اى مهلک به دلار بزند. فاكس نيوز گفت چين با اين چهار كشور توافق كرده معاملات را به‌جاى دلار به يوآن چين انجام […]

فاكس نيوز: توافق چين با ايران، هند، عربستان و روسيه ضربه مهلک به دلار است

شبكه خبرى فاكس نيوز گزارش داد چين توانست در توافق بازرگانى با ايران، هند، عربستان و روسيه ضربه‌اى مهلک به دلار بزند.

فاكس نيوز گفت چين با اين چهار كشور توافق كرده معاملات را به‌جاى دلار به يوآن چين انجام دهند.


جدیدترین خبرها