رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شده است

رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شده است رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شده و رای این پرونده زودتر از پایان فروردین اعلام و ابلاغ خواهد شد./تسنیم

رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شده است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شده و رای این پرونده زودتر از پایان فروردین اعلام و ابلاغ خواهد شد./تسنیم