رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطع دسترسی دانشجویان دانشگاه تهران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی به‌دلیل بدهی ۶۰ میلیاردی!

قطع دسترسی دانشجویان دانشگاه تهران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی به‌دلیل بدهی ۶۰ میلیاردی! مهدی فکور، معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به بدهی میلیاردی دانشگاه تهران به سایت ها و بانک های اطلاعاتی و قطع دسترسی پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به برخی پایگاه های علمی دنیا، اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز در […]

قطع دسترسی دانشجویان دانشگاه تهران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی به‌دلیل بدهی ۶۰ میلیاردی!

مهدی فکور، معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به بدهی میلیاردی دانشگاه تهران به سایت ها و بانک های اطلاعاتی و قطع دسترسی پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به برخی پایگاه های علمی دنیا، اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، مجموع بدهی های دانشگاه تهران از سال ۹۷ تاکنون به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است./مهر


جدیدترین خبرها