رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام قیمت‌های جدید بلیت هواپیما

اعلام قیمت‌های جدید بلیت هواپیما انجمن شرکت‌های هواپیمایی قیمت جدید بلیت هواپیما برای پرواز‌های داخلی را اعلام کرد قیمت‌های جدید بلیت پروازهای داخلی پس از افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما را از اینجا (https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1402/02/29/140202291205594322761406.pdf) ببینید

اعلام قیمت‌های جدید بلیت هواپیما

انجمن شرکت‌های هواپیمایی قیمت جدید بلیت هواپیما برای پرواز‌های داخلی را اعلام کرد

قیمت‌های جدید بلیت پروازهای داخلی پس از افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما را از اینجا (https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1402/02/29/140202291205594322761406.pdf) ببینید


جدیدترین خبرها