رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت‌ ۵ اولویت خودرویی از فردا در سامانه یکپارچه

آغاز ثبت‌ ۵ اولویت خودرویی از فردا در سامانه یکپارچه از فردا (چهارشنبه سوم خردادماه) گام دوم این فرآیند برای ثبت پنج اولویت خودرویی برای آن دست از افرادی که در موعد مقرر اقدام به تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه کرده باشند، از طریق سایت فراهم خواهد شد.

آغاز ثبت‌ ۵ اولویت خودرویی از فردا در سامانه یکپارچه

از فردا (چهارشنبه سوم خردادماه) گام دوم این فرآیند برای ثبت پنج اولویت خودرویی برای آن دست از افرادی که در موعد مقرر اقدام به تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه کرده باشند، از طریق سایت فراهم خواهد شد.


جدیدترین خبرها