رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی: بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی کنید

عباس عبدی: بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی کنید عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اجتماعی نوشت: فهم این که چه دادگاهی باید غیرعلنی باشد با خواندن اتهام انتسابی ساده است. ولی اغلب دادگاه‌های غیرعلنی موجود واجد  شرط غیرعلنی شدن نیستند، و همین موجب بی‌اعتمادی به احکام صادره است. […]

عباس عبدی: بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی کنید

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اجتماعی نوشت:
فهم این که چه دادگاهی باید غیرعلنی باشد با خواندن اتهام انتسابی ساده است. ولی اغلب دادگاه‌های غیرعلنی موجود واجد  شرط غیرعلنی شدن نیستند، و همین موجب بی‌اعتمادی به احکام صادره است.

بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه همکاران روزنامه‌نگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی کنید.