رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رابرت مالی در مرخصی؛ آبرام پالی موقتا عهده دار وظایف او شد

رابرت مالی در مرخصی؛ آبرام پالی موقتا عهده دار وظایف او شد متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که “رابرت مالی” (راب مالی) نماینده ویژه آمرکیا در امور ایران در مرخصی است و آبرام پالی به عنوان جانشین موقت او در امور ایران ایفای نقش می کند.

رابرت مالی در مرخصی؛ آبرام پالی موقتا عهده دار وظایف او شد

متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که “رابرت مالی” (راب مالی) نماینده ویژه آمرکیا در امور ایران در مرخصی است و آبرام پالی به عنوان جانشین موقت او در امور ایران ایفای نقش می کند.