رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افت دانشگاه‌های دولتی بزرگ در رقابت مرجعیت علمی

افت دانشگاه‌های دولتی بزرگ در رقابت مرجعیت علمی رتبه جهانی مرجعیت علمی ۱۰ دانشگاه مهم کشور نسبت سال گذشته میلادی با سقوط همراه بوده دانشگاه صنعتی شریف سقوط ۳۹ پله‌ای دانشگاه تهران سقوط ۹ پله‌ای دانشگاه تربیت مدرس سقوط ۵ پله‌ای دانشگاه امیرکبیر سقوط ۳۵ پله‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران سقوط ۳ پله‌ای دانشگاه […]

افت دانشگاه‌های دولتی بزرگ در رقابت مرجعیت علمی

رتبه جهانی مرجعیت علمی ۱۰ دانشگاه مهم کشور نسبت سال گذشته میلادی با سقوط همراه بوده

دانشگاه صنعتی شریف سقوط ۳۹ پله‌ای

دانشگاه تهران سقوط ۹ پله‌ای

دانشگاه تربیت مدرس سقوط ۵ پله‌ای

دانشگاه امیرکبیر سقوط ۳۵ پله‌ای

دانشگاه علم و صنعت ایران سقوط ۳ پله‌ای

دانشگاه فردوسی مشهد سقوط ۲۱ پله‌ای