رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرزانه فصیحی در قزاقستان رکورد شکست و قهرمان شد

فرزانه فصیحی در قزاقستان رکورد شکست و قهرمان شد فرزانه فصیحی در جریان برگزاری مرحله نهایی رقابت دوی ۱۰۰متر مسابقات دوومیدانی جام کازانوف موفق شد رکورد ملی این ماده را بشکند و قهرمان شود.

فرزانه فصیحی در قزاقستان رکورد شکست و قهرمان شد

فرزانه فصیحی در جریان برگزاری مرحله نهایی رقابت دوی ۱۰۰متر مسابقات دوومیدانی جام کازانوف موفق شد رکورد ملی این ماده را بشکند و قهرمان شود.