رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون جدید آفساید از راه رسید

قانون جدید آفساید از راه رسید فصل آینده در لیگ‌های ایتالیا، هلند و سوئد قانون جدید آفساید به‌طور آزمایشی اجرا می‌شود. رسانه‌ها می‌گویند در قانون جدید تمام بدن مهاجم باید جلوتر از آخرین مدافع باشد تا آفساید اعلام شود. در قانون پیشین حتی اگر یک سانتی‌متر از بدن مهاجم جلوتر از مدافع بود، آفساید اعلام […]

قانون جدید آفساید از راه رسید

فصل آینده در لیگ‌های ایتالیا، هلند و سوئد قانون جدید آفساید به‌طور آزمایشی اجرا می‌شود. رسانه‌ها می‌گویند در قانون جدید تمام بدن مهاجم باید جلوتر از آخرین مدافع باشد تا آفساید اعلام شود. در قانون پیشین حتی اگر یک سانتی‌متر از بدن مهاجم جلوتر از مدافع بود، آفساید اعلام می‌شد.

طبق قانون جدید فیفا، در تصویر این خبر مهاجم در موقعیت آفساید قرار ندارد.