رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک برای مقابله با دیتا اسکرپینگ محدودیت‌های موقت زیر را برای حساب‌های توییتر اعلام کرد

ایلان ماسک برای مقابله با دیتا اسکرپینگ و دستکاری سیستم توییتر، محدودیت‌های موقت زیر را برای حساب‌های توییتر اعلام کرد: حساب‌های تأییدشده: خواندن ۶۰۰۰ پست در روز حساب‌های تأییدنشده: خواندن ۶۰۰ پست در روز حساب‌های تأییدنشده جدید: خواندن ۳۰۰ پست در روز

ایلان ماسک برای مقابله با دیتا اسکرپینگ و دستکاری سیستم توییتر، محدودیت‌های موقت زیر را برای حساب‌های توییتر اعلام کرد:

حساب‌های تأییدشده: خواندن ۶۰۰۰ پست در روز
حساب‌های تأییدنشده: خواندن ۶۰۰ پست در روز
حساب‌های تأییدنشده جدید: خواندن ۳۰۰ پست در روز