رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنعانی: ایرانی‌ها از سفر غیرضروری به فرانسه پرهیز کنند

کنعانی: ایرانی‌ها از سفر غیرضروری به فرانسه پرهیز کنند سخنگوی وزارت امور خارجه: به دلیل وضعیت ناامن و غیرقابل پیش بینی در فرانسه، از هموطنان ایرانی ساکن این کشور می‌خواهیم از تردد غیرضروری در سطح شهر و حضور در مناطق درگیری اجتناب کنند. شهروندان ایرانی از انجام سفرهای غیر ضروری به فرانسه در شرایط بحرانی فعلی […]

کنعانی: ایرانی‌ها از سفر غیرضروری به فرانسه پرهیز کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه:

به دلیل وضعیت ناامن و غیرقابل پیش بینی در فرانسه، از هموطنان ایرانی ساکن این کشور می‌خواهیم از تردد غیرضروری در سطح شهر و حضور در مناطق درگیری اجتناب کنند.

شهروندان ایرانی از انجام سفرهای غیر ضروری به فرانسه در شرایط بحرانی فعلی حتی الامکان خودداری کنند.


جدیدترین خبرها