رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه خودروهای کارکرده در مجمع تایید شد

مصوبه خودروهای کارکرده در مجمع تایید شد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست. همچنین مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» با برخی از سیاست‌های کلی مغایرت دارد.

مصوبه خودروهای کارکرده در مجمع تایید شد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

همچنین مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» با برخی از سیاست‌های کلی مغایرت دارد.


جدیدترین خبرها