رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین پرواز تهران – قاهره تا ۴۵ روز دیگر

اولین پرواز تهران – قاهره تا ۴۵ روز دیگر انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی: حداکثر تا ۴۵ روز آینده اولین گردشگران ایرانی به مصر سفر می‌کنند. اولین پرواز به صورت نمادین به صورت مستقیم بین تهران و قاهره برقرار می‌شود. پس از ایجاد کنسولگری، دیگر از عراق به عنوان کشور واسط استفاده نمی‌شود چراکه […]

اولین پرواز تهران – قاهره تا ۴۵ روز دیگر

انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی:

حداکثر تا ۴۵ روز آینده اولین گردشگران ایرانی به مصر سفر می‌کنند. اولین پرواز به صورت نمادین به صورت مستقیم بین تهران و قاهره برقرار می‌شود.

پس از ایجاد کنسولگری، دیگر از عراق به عنوان کشور واسط استفاده نمی‌شود چراکه زمان، هزینه و… را افزایش می‌دهد.