رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسدودی۱۳ سایت فروش بلیت غیرمجاز هواپیما

مسدودی۱۳ سایت فروش بلیت غیرمجاز هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری: در ادامه برخورد با پایگاه‌ها و نرم افزارهای موبایلی متخلف، با پیگیری‌‌های سازمان هواپیمایی کشوری و دستور دادستانی،۱۳ درگاه فروش بلیت غیر مجاز دیگر مسدود شدند. بر اساس دستور دادستانی، سایت‌های «دیجی چارتر» «نیلی پرواز» «بیلیت کار» «وان بلیت» «اسکای تیکت» «بیلیت ایر» «۷۲۴Ch» «سایه سیر» […]

مسدودی۱۳ سایت فروش بلیت غیرمجاز هواپیما

سازمان هواپیمایی کشوری:

در ادامه برخورد با پایگاه‌ها و نرم افزارهای موبایلی متخلف، با پیگیری‌‌های سازمان هواپیمایی کشوری و دستور دادستانی،۱۳ درگاه فروش بلیت غیر مجاز دیگر مسدود شدند.

بر اساس دستور دادستانی، سایت‌های «دیجی چارتر» «نیلی پرواز» «بیلیت کار» «وان بلیت» «اسکای تیکت» «بیلیت ایر» «۷۲۴Ch» «سایه سیر» «ایران چارتر» «چارتر ۷۲۴» «ایست تراول» «اکسین ۲۴» به عنوان سایت‌های غیر مجاز شناخته و مسدود شدند.