رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش جهرمی به اخذ مالیات دولت از اینستاگرام فیلتر شده!

واکنش جهرمی به اخذ مالیات دولت از اینستاگرام فیلتر شده! سخنگوی سازمان امور مالیاتی، روز گذشته از دریافت مالیات قابل توجهی از بیش از صد اینفلونسر اینستاگرامی سخن گفته‌اند. فارغ از اینکه برخی از فعالان خبری از سخنان ایشان برداشتی اشتباه درباره تعداد اعضای یک شبکه اجتماعی داخلی داشتند؛ اما نکته قابل توجه این بود […]

واکنش جهرمی به اخذ مالیات دولت از اینستاگرام فیلتر شده!

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، روز گذشته از دریافت مالیات قابل توجهی از بیش از صد اینفلونسر اینستاگرامی سخن گفته‌اند.

فارغ از اینکه برخی از فعالان خبری از سخنان ایشان برداشتی اشتباه درباره تعداد اعضای یک شبکه اجتماعی داخلی داشتند؛ اما نکته قابل توجه این بود که چگونه یک دولت از فعالیت در یک شبکه اجتماعی که خودش آن‌را بدون طی شدن رویه معمول قانونی مسدود کرده است، مالیات‌ستانی می‌کند؟

تصورم این است که در دنیای موازی، دولت‌ها برای کسب و کاری که از آن مالیات می‌گیرند، تسهیلات ایجاد می‌کند نه مانع.