رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختیارات استانداران افزایش یافت

اختیارات استانداران افزایش یافت رئیس سازمان اداری و استخدامی: آیین‌نامه اختیارات استانداران و فرمانداران از سال ۷۷ تغییری نکرده و در جلسه امروز شورای اداری با حضور رئیس‌جمهور تائید شد از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند برسد.

اختیارات استانداران افزایش یافت

رئیس سازمان اداری و استخدامی: آیین‌نامه اختیارات استانداران و فرمانداران از سال ۷۷ تغییری نکرده و در جلسه امروز شورای اداری با حضور رئیس‌جمهور تائید شد از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند برسد.


جدیدترین خبرها