رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مستاجرین جدید هتل اسپیناس‌پالاس

مستاجرین جدید هتل اسپیناس‌پالاس قرار است به زودی وسایل مورد نیاز برای انجام کار ادارای و فعالیت‌های عادی سفارت‌خانه عربستان سعودی در تهران به این هتل انتقال داده شود. یکی از کارکنان این هتل گفت: بر اساس آنچه که ما می‌دانیم دو طبقه از هتل توسط سفارت عربستان در تهران رزرو شده و یک طبقه […]

مستاجرین جدید هتل اسپیناس‌پالاس

قرار است به زودی وسایل مورد نیاز برای انجام کار ادارای و فعالیت‌های عادی سفارت‌خانه عربستان سعودی در تهران به این هتل انتقال داده شود.

یکی از کارکنان این هتل گفت: بر اساس آنچه که ما می‌دانیم دو طبقه از هتل توسط سفارت عربستان در تهران رزرو شده و یک طبقه برای استقرار اعضای سفارت در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از کارکنان هتل گفت: چند نفر در حال فراهم کردن مقدمات بازگشایی سفارت هستند و قرار است به زودی وسایل مورد نیاز برای انجام کار اداری و فعالیت‌های عادی سفارت‌خانه به هتل انتقال داده شود./ایسنا